CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԼՐԱՏՈՒ | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

ԼՐԱՏՈՒ

Սիրելի Կիպրահայեր,
Պետական Ներկայացուցիչ ընտրուելէս եւ պաշտօն ստանձնելէս ետք, այս «Լրատու»ն լոյս ընծայելով կը փափաքիմ պարբերաբար ձեզ հաղորդակից պահել այն աշխատանքնե րուն, որոնք կը տանիմ որպէս հայ համայնքին ներկայացուցիչ։

Վարդգէս Մահտեսեան
Հայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ

English 2011-2016 Armenian - Հայերէն 2011-2016
 • 20:- April 2016
 • 19:- December 2015
 • 18:- October 2015
 • 17:- July 2015
 • 16:- April 2015
 • 15:- December 2014
 • 14:- October 2014
 • 13:- April 2014
 • 12:- April 2014
 • 11:- December 2013
 • 10:- October 2013
 • 09:- July 2013
 • 08:- April 2013
 • 07:- December 2012
 • 06:- October 2012
 • 05:- July 2012
 • 04:- April 2012
 • 03:- December 2011
 • 02:- October 2011
 • 01:- July 2011

 

English 2006-2011 Armenian - Հայերէն 2006-2011