CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Օգոստոս 06, 2013 Տպագրում

«ժողովրդական Երգիչ» Համոյթ

Միայն մեկ Ելոյթ

Շաբաթ 9 Նոյեմբեր 2013 ժամը 19.00
Ստրովոլոսի Քաղաքապետարանի Սրահ Նիկոսիա

Մասնակցութեամբ՛
Հայրենի ժողովրդական Երգիչ նախագիծի լաւագոյն երգիչներուն
Սեւակ Ամրոյեանի
Պետրոս Պետրոսեանի
Եւա Թւսշճեանի
Լուսինէ Գասպարեանի
Մոնիքա Նազարեանի
եւ 
Նուագւսխումբին

հնչպէս նաեւ Համազգայինի «Սիփան» Պարախումբին

Տոմսի սակ €10.00
Տոմսեր ապահովելու համար հեռաձայնել 22-454540

Երեսփոխանական Գրասենեակ

«« վերադարձ ««